Contract Ondertekening Wbrn En Wil Groep 10 Juli 2023 2

Fijne en intensieve samenwerking resulteert in een overeenkomst!

4 jaar geleden startte de samenwerking tussen WIL Groep en Werkbedrijf. Sinds die tijd hebben wij samen meer dan 30 mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt begeleid naar een baan in de bouw en techniek. Deze samenwerking werd op 10 juli bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.


Jeanne van de Klok, directeur en eigenaar WIL Groep: ”Samen met WerkBedrijf hebben wij al mooie succesverhalen neergezet, projecten opgestart en vele opdrachtgevers blij gemaakt met personeel voor in de bouw en techniek."

Rens Kezer, directielid WerkBedrijf: “We zijn blij met WIL Groep als partner. We delen dezelfde visie op het omscholen van mensen. Maatwerk en een duurzame werkplek zijn daarbij het uitgangspunt. Tel daarbij op het enorme netwerk van WIL Groep en hun begeleidings- en opleidingsmogelijkheden. Dat maakt dat we heel trots zijn op onze samenwerking.”

WerkBedrijf staat voor de extra begeleiding en het in goede banen leiden van de eerste fase. Wij als WIL Groep stemmen de trainingen af op de behoeften en wensen van bedrijf en kandidaat. We willen dat mensen zo snel mogelijk op onderdelen kunnen meedraaien in het bedrijf. De match tussen de kandidaat en het bedrijf is daarbij onmisbaar. Als de klik en motivatie er maar is, de rest leren wij ze wel.

Rens Kezer “We vinden elkaar niet alleen in onze visie. Ook onze pragmatische manier van samenwerken sluit goed aan. We zien de kansen en hebben veel ideeën, maar brengen ze ook echt tot uitvoer. We zitten daarin echt op één lijn. Samen met partners als UWV, RMT en opleidingsbedrijven in de regio is er nog zoveel mogelijk om vraag en aanbod in de bouw en techniek meer op elkaar aan te laten sluiten.” “Daar sluit ik me helemaal bij aan”, zegt Jeanne van de Klok “We staan pas aan het begin, er is nog zoveel te bereiken. Deze overeenkomst is daarin een mooie stap.”

Een greep uit onze fijne samenwerkingen

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo